Formålet med Hammel billedskole


Inde for Hammel Billedskole prøver vi at give de forskellige deltagere så mange muligheder og oplevelser inden for kulturens store verden. Forskellige turer og selvfølgelig alle de forskellige projekter og forløb der kommer til at inkludere rigtig mange varierende måder at skabe kunst på.

Deltagernes personlige udvikling


  • At skabe et fritidstilbud til børn der har lyst til at arbejde med billeder
  • At skabe ro i en travl hverdag og give tid til fordybelse og dygtiggørelse
  • At skabe fællesskaber på tværs af alder, køn og talent omkring en fælles interesse
  • At skabe rammen for at gå på opdagelse i billedkunstens verden
  • At skabe tradition omkring billedkunsten som udtryksform
  • At skabe opmærksomhed omkring vores kulturarv
  • . . . Og selvfølgelig at skabe glæde og billeder.