Hammel Billedskole er et fritidstilbud for
børn og unge fra 8 til 18 år. Vi har
holdstart to gange årligt – forår og efterår.
Desuden har vi workshops, events og
udstillinger i årets løb
Vi har til formål:
– at skabe et fritidstilbud til børn der har
lyst til at arbejde med billedkunst
– at skabe ro og give tid til fordybelse og
dygtiggørelse
– at skabe fællesskaber på tværs af alder,
køn og talent omkring en fælles interesse
– at skabe rammen for at gå på opdagelse
i billedkunstens verden
– at skabe tradition omkring billedkunst
som en udtryksform
– at skabe opmærksomhed omkring og
arbejde med vores kulturarv